Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Postępowanie – “Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji robót budowlanych pn. “Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie”. Oznaczenie sprawy 1/2021.

Termin składania ofert: 12.10.2021 r. godz. 12.00.

miniPortal link do postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/faa9f04d-c80b-440f-96f9-0a9ed2d9d1ab

W dniu 22.09.2021 r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d97dd3-e777-dca0-2198-3e0001e212cf

Przed przygotowaniem oferty konieczne jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej przyszłego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna umożliwi wykonawcom uzyskanie informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym istniejącego obiektu. Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe. Wizja lokalna zrealizowana zostanie w dniu 1 października 2021r., godzina 10.00. Spotkanie odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą w Czubinie 13, 05-840 Brwinów (przy wejściu do budynku głównego). Uwaga! Zamawiający informuje, że oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 nowej ustawy Pzp.

 

22 września 2021
Czytaj więcej o: Postępowanie – “Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.”

Kierownik Działu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Czubin 13 05 - 840 Brwinów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko
Kierownik Działu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

21 września 2021
Czytaj więcej o: Kierownik Działu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Czubin 13 05 - 840 Brwinów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

21 września 2021
Czytaj więcej o: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego